HC Energie Karlovy Vary

Registrace do věrnostního programu


Společnost HC Energie Karlovy Vary spol. s r.o. se zavazuje využít poskytnutá osobní data pouze ke své vnitřní potřebě. Osobní údaje každého odpovídajícího požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.