HC Energie Karlovy Vary

Loga klubu

První doposud známé klubové logo navrhl a nakreslil Václav Freiberg. Ač je znám především jako hráč, mohl by být uváděn také jako návrhář či designér. Byl považován za průkopníka vkusných dresů s nápisy a názvy klubů, či jmény hráčů na jejich zadních stranách. Všechno to, co daleko později do našich soutěží stejně nakonec přišlo, všechno to západní a dříve zavrhované, již v roce 1951 navrhl a nechal zhotovit Václav Freiberg v karlovarské Slavii.

Málokteré mužstvo se v té době se mohlo pochlubit tak zdařilým dresem a klubovým znakem, byla však divná doba. Freibergovo logo na jedné straně mnoho lidí uznávalo, pro jiné se stalo trnem v oku. Tehdejšímu režimu připomínalo imperialistický kanadský javorový list a posléze se také nesmělo používat. Proto bylo zhotoveno logo nové (v tabulce třetí v pořadí), které již splňovalo podmínky těch, kteří o správné podobě klubového znaku rozhodovali.

Klubové logo se postupně v dalších letech měnilo. Důvodem změny nebyla vždy změna názvu klubu. V tabulce níže přinášíme malý přehled vývoje klubového loga karlovarského hokejového oddílu. Loga jsou seřazena chronologicky dle svého vzniku. U každého je uvedena doba, kdy bylo používáno, a v některých případech i jména lidí, kteří logo navrhli a zpracovali. U log v pořadí 1, 2, 9, 10, 11, 12 a 13 víme přesně, kdy vznikla a kdy se používala. Naopak u log ostatních, mohou být v těchto údajích malé odchylky.

1951 - 1953 1953 - 1956
autor: Václav Freiberg autor: Václav Freiberg
1956 - 1964 1965 - 1970
autor: Václav Freiberg autor: neznámý
1971 - 1974 1974 - 1990
autor: neznámý autor: neznámý
1974 - 1981 1981 - 1991
autor: neznámý autor: neznámý
1991 - 1994 1994 - 1996
autor: Karel Prošek autor: Karel Prošek
1996 - 1999 1999 - 2002
autor: František Talaš autor: František Talaš
2002 - 2020   od 2020
autor: Karel Augusta   autor: Baron Graphics