HC Energie Karlovy Vary

Principy trenérské práce

  1. Pozitivní, enthusiastické a optimistické myšlení a jednání.
  2. Komunikace - jasné vysvětlování a pozorné naslouchání.
  3. Hledat v hráčích to pozitivní a toto chválit.
  4. Loajalita k trenérskému týmu a ke klubu.
  5. Vlastní iniciativa a zodpovědnost.
  6. Vzorné vystupování.
  7. Sebekontrola.
  8. Respekt.
  9. Kdo se přestává zlepšovat, přestává být dobrým.
  10. Týmová práce dle těchto principů přinese úspěch všem.