HC Energie Karlovy Vary

Výzva trenérů mládeže HC Energie Karlovy Vary

Níže podepsaní trenéři HC Energie Karlovy Vary včetně trenérů A-mužstva adresují všem rodičům malých hokejistů i zájemcům o mládežnický hokej následující výzvu.

Vážení rodiče mladých hokejistů, milí přátelé mládežnického hokeje, v posledních měsících jste jistě zaznamenali celou řadu negativních názorů na dění v mládežnickém hokeji v České republice. Lidé, kteří tyto názory šíří, obvykle příčiny všech klíčových problémů znají, snadno odhalují viníky neúspěchu a nabízejí jednoduchá řešení. Často jde o nespokojené rodiče hráčů, kteří prostřednictvím různých medií vyjadřují svůj značně subjektivní názor a individuální zájem. Lidé z ČSLH, bývalí či aktivní slavní hráči a další odborníci se různými způsoby snaží na tuto situaci reagovat, vysvětlovat či ji uklidňovat. Některá média tyto kauzy pro jejich přitažlivost podporují. Kdo toto dění sleduje, ví, o jak složitou problematiku se jedná. Je zcela jasné, že z této „popularity“ mládežnický hokej neprofituje.

My, trenéři, pro které se tento nádherný kolektivní sport stal významnou a každodenní součástí našich životů, jsme často nuceni pouze konstatovat, že jednoduchá řešení klíčových problémů neznáme. Naše praxe s mladými hráči a jejich rodiči nás učí, že základem pro úspěšné vykonávání této práce je především velká trpělivost a obrovské nadšení. V klubu HC Energie Karlovy Vary nejefektivnější cestu pro výchovu mladých hráčů hledáme soustavně a společně. Objevujeme stále nové a nové nedostatky, rezervy a možnosti. Víme, že tento nekonečný proces hledání je pro nás velikou výzvou. Při každodenní tréninkové a zápasové praxi, v rámci studia na trenérských školách, při trenérských radách a seminářích, či jen v obyčejných rozhovorech mezi kolegy.

To, že u rodičů našich svěřenců někdy vzniknou pochybnosti o našem konání, je zcela přirozené. Není možné, aby každý rodič snadno chápal vše, co se odehrává v rámci tak složitého procesu, jakým je výchova mladých hokejistů v extraligovém klubu. Zejména v případech, kdy rodič sám kolektivní sport nikdy neprovozoval. Zároveň si uvědomujeme, jak důležitou roli každý rodič v tomto procesu hraje. Proto praktikujeme tzv. „SYSTÉM KOMUNIKACE S RODIČI HRÁČŮ“.

Podrobnosti tohoto systému jsou zveřejněny ve třech dokumentech na klubovém webu pod následujícími odkazy:
Systém komunikace s rodiči hráčů
Systém komunikace s rodiči hráčů - upřesnění pro rodiče
Fair play - základní pravidla ČSLH a HC Energie pro rodiče

V našem klubu dlouhodobě věříme, že kvalita sportovního programu, vhodné složení trenérského týmu a dobrá spolupráce s rodiči jsou základem naší úspěšné práce s mládeží. Nejvýmluvnějším potvrzením této úspěšnosti je skutečnost, že tři čtvrtiny hráčů (celkem 21) ze současného širšího kádru extraligového A-týmu pro sezónu 2015/16 prošlo mládežnickými kategoriemi Akademie HC Energie.

I přesto, že se nám v klubu práce s mládeží daří, objevil se i u nás jeden extrémně nespokojený rodič. Jde o otce hráče našeho klubu, který nebyl zařazen do klubového výběrového družstva pro sezónu 2015/16. Na tuto skutečnost otec hráče zareagoval tím, že rozeslal na mnoho míst, mimo jiné i na ČSLH, dopisy plné lží a urážek, kterými výrazně poškozuje klub i některé trenéry mládeže. Z toho důvodu podal klub, spolu s poškozenými trenéry a po dohodě s právníkem klubu, proti pisateli těchto dopisů podnět k trestnímu stíhání pro trestný čin pomluvy podle § 184, odst.1 trestního zákoníku.

Kromě tohoto extrémního rodičovského projevu vnímáme v našem klubu i další rodiče, kteří dlouhodobě nectí základní principy týmového sportu. Jde o rodiče, kteří svým chováním dávají najevo, že svůj soukromý zájem a cíl nejsou ochotni podřídit zájmu kolektivnímu. Tento přístup společné dílo jednoznačně narušuje a dětem bere radost ze sportování. To zcela jistě potvrdí každý trenér mládežnického kolektivu.

Rodiče občas svoji nechuť ke spolupráci omlouvají obavami z toho, že by si trenér na jejich potomka mohl „zasednout“, budou-li mít k jeho práci kritické připomínky. K tomu lze pouze dodat, že bez vzájemné důvěry je kvalitní spolupráce „trojúhelníku“ dítě – trenér - rodič nemožná. Pokud tedy rodič dlouhodobě klubové práci a trenérům nevěří, je pro všechny zúčastněné vždy nejlepším řešením včasné ukončení spolupráce. Zároveň vyzýváme všechny rodiče mladých hokejistů HC Energie Karlovy Vary, kteří práci s mládeží v našem klubu věří, k aktivní spolupráci podle výše uvedených doporučení!

Náš klub jsme my všichni, kteří v tomto klubu chceme být. Hráči, trenéři, vedoucí družstev, rodiče hráčů, klubové vedení, management, sponzoři, fanoušci a mnoho dalších, kteří se na chodu klubu podílejí. Jsme na jedné společné lodi, za kterou neseme zodpovědnost všichni. Jsme jeden tým, jedna Energie!

Přejeme všem krásné jaro i léto a již nyní se těšíme na novou sezónu.

V Karlových Varech, 23. 4. 2015 tuto výzvu podepsali následující trenéři HC Energie Karlovy Vary:

Bauerová Jitka, Bratršovská Adéla, Čejka Milan, Dlouhý Radek, Eismann Václav, Gombár Martin, Hrůša Karel, Hylas Miroslav, Jílek Michal, Jindra Michal, Jiskra Jakub, Jiskrová Blanka, Kněžický Pavel, Kovka Jiří, Kverka Jaromír st., Lengö Tomáš, Lomický Lukáš, Mariška Tomáš, Mlejnek Karel, Nádvorník Zdeněk, Neč Petr ml., Pavlas Zdeněk, Píša Bronislav, Poizl Josef, Prošek Radek, Radostová Zuzana, Rymon Petr, Ryžuk Jiří, Sapoušek Bohumír, Šik Vojtěch, Špírek Rostislav, Táborský Miroslav, Velínský Jiří, Žůrek Jiří.