HC Energie Karlovy Vary

Miroslav Přerost: Pololetní hodnocení Akademií ČSLH

HC Energie Karlovy Vary v červnu minulého roku získala společně s pěti dalšími kluby prestižní titul mládežnické Akademie ČSLH. Přečtěte si, jak dosavadní práci Akademií hodnotí trenér reprezentace U20 Miroslav Přerost.

Už při vzniku nového modelu pro přípravu našich mládežnických hokejových týmů bylo jasně deklarováno, že se systém přípravy juniorského hráče stane podstatně komplexnějším. V podmínkách pro udělení licence bylo stanoveno mnoho nových prvků, které museli adepti na licenci splnit. Prvním a hlavním bylo zkvalitnění sportovní přípravy a zavedení specializovaných tréninkových jednotek. Naplněním potřebných hodin obecného i specializovaného tréninku jsme se vyrovnali obsahově tréninkům vedeným ve vyspělých hokejových zemích na úrovni juniorských týmů. Není tím samozřejmě odstraněno vše, co nás v přípravě mladých hráčů trápí, ale velký posun v této oblasti již nastal.

Současně se sportovní přípravou zdůrazňujeme důležitost rovnováhy mezi významem sportu a vzdělání. Jsme přesvědčeni, že pouze komplexní rozvoj hráče povede k jeho zlepšenému výkonu nejen na ledě, ale také mimo něj.

Máme často problémy s disciplínou hráčů na mezinárodních akcích. Není tím myšlena jen herní disciplína, ale i ta obecná. Z toho vyplývá, že je potřeba hráče důsledně vést k zodpovědnosti, k plnění povinností i mimo sportovní aktivity. Hlavním z nich je naplnění školních povinností. Pravidelný denní režim, který se skládá ze školní docházky a sportovní přípravy vede k správným návykům, které od hráčů v zápasech požadujeme. Zodpovědnost, spolehlivost, nasazení a ochota překonávat nesnáze nejsou jen prázdná slova, kterým se vysmíváme, ale jsou stále důležitější součástí sportovního výkonu. Je potřeba nejen zvýšené pozornosti ze strany trenérů a manažerů, ale také spolupráce se školami a hlavně rodiči. Nejednou jsme se už setkali s naprosto nesmyslným názorem: „Můj sedmnáctiletý syn školu nepotřebuje, poněvadž se bude živit hokejem“. Je potřeba tyto názory velmi rychle vymýtit.

V našich akademiích byla stanovena funkce vedoucího školní sekce, který má za úkol velmi pečlivě sledovat docházku a studijní výsledky. Pravidelnými kontrolami a spoluprací s třídními učiteli došlo od prvního čtvrtletí k zlepšení u většiny klubů. U těch, co nezvládli ukončit úspěšně pololetí, byla okamžitě zastavena hráčská praxe a byli dočasně, pokud se jednalo o reprezentanty, vyřazeni z reprezentačních výběrů až do doby nápravy špatných výsledků. Je dobré konstatovat, že si mnozí uvědomili, že se nejedná jen o plané výhrůžky a rychle své nedostatky napravili.

Podle statistiky, kterou jsme si zpracovali, nám neprospěla nebo nebyla hodnocena více než čtvrtina hráčů. Nejedná se o výsledek, s kterým bychom byli spokojeni, ale jsme přesvědčeni, že po opatřeních, která jsme přijali, budou výsledky na konci roku příznivější. Velká část hráčů již plně převzala zodpovědnost a daleko více spolupracují se svými učiteli při řešení vlastních problémů. Na minulé schůzi akademií bylo dohodnuto další důležité pravidlo. Žádná akademie nepřijme v následující sezóně hráče, který musel opustit jinou akademii z důvodu neplnění svých školních povinností. Nejsme jediní, kdo takto pracuje se svými hráči. Stejný či podobný model už je nějaký čas zaveden v USA, Švédsku nebo Finsku.

Věříme, že naše pravidla povedou k pozitivnímu rozvoji charakteru hráče a promítnou se do nárůstu sportovní výkonnosti našich juniorů.