HC Energie Karlovy Vary

Závěrečné prohlášení k ukončení působení týmu juniorů v MHL

Vedení klubu spolu s majitelem předkládají médiím i veřejnosti informace k tématu ukončení účasti týmu juniorů v MHL. Tyto informace považují za vyčerpávající, a ruší proto tiskovou konferenci plánovanou na úterý. Naši účast v MHL tímto prohlášením považujeme za definitivně ukončenou.

Na úplný úvod bychom se rádi důrazně ohradili a dementovali vyjádření vedení MHL, které bylo umístěno na oficiální web soutěže. Náš klub v žádném případě neprosil vedení MHL o možnost vystoupit ze soutěže a ani nerozeslal žádné omluvné dopisy ostatním účastníkům. Vedení MHL od našeho klubu obdrželo dopis, ve kterém jsme oznámili, že na základě nesplnění finančních garancí daných p. Medveděvem (donedávna gen. ředitel společnosti Gazprom Export a prezident KHL, současný prezident MHL, činovník IIHF, muž pověřený za společnost Gazprom mezinárodním rozvojem a rozvojem sportu jak v Rusku, tak v Evropě, předseda představenstva společnosti Gazprom Germania, která je majoritním vlastníkem společnosti Vemex s.r.o. a následně majoritním vlastníkem Vemex Energie a.s., pověřený řízením nadačního fondu společnosti Gazprom – ISF Vídeň) odstupujeme ze soutěže, neboť nejsme schopni dál tento projekt financovat pouze ze zdrojů majitele klubu pana Karla Holoubka.

Projekt MHL byl od samého začátku postaven na finanční participaci české a ruské strany. Nesčíselněkrát jsme zdůrazňovali, že bez finanční participace dceřiných společností Gazpromu (první ročník jako generální partner podpořila spol. Vemex s.r.o. a jako hlavní partner společnost ISF, ve druhém ročníku byla generálním partnerem společnost Vemex a.s. a opět hlavním partnerem ISF) nemůže projekt v Karlových Varech fungovat.

Už v závěru druhého ročníku nastaly drobné problémy s financováním sezony 2013/14, kdy nám společnosti Vemex Energie a ISF vyplatily o 225 tis. € méně, než bylo dohodnuto. Proto jsme při přípravě třetího ročníku absolvovali několik schůzek s p. Medveděvem a p. Jefimovem (ředitelem MHL) a z důvodu obezřetnosti je žádali o jasné vyjádření, zda jsme schopni finančně zajistit i třetí ročník na stejném participačním principu jako ročníky dva minulé. Pokaždé jsme byli ujištěni, že vše bude zajištěno, že se nemáme čeho obávat a že projekt bude podpořen jako v minulých letech a navíc i doplacen výše uvedený dluh 225 tis. €. Panu Medveděvovi jsme několikrát zdůraznili, že se nebudeme zlobit, když nám řekne, že nelze z ruské strany projekt spolufinancovat a že v takovém případě požádáme Výkonný výbor ČSLH o navrácení našeho juniorského týmu do systému soutěží ČSLH. Vždy to vyvolalo bouřlivou reakci p. Medveděva, že to v žádném případě není možné a že jsme klub, který je součástí jejich systému a který si za předešlé dva ročníky vybudoval prestižní postavení a jméno v soutěži. Tvrdil nám, že by v žádném případě nebyl schopen obhájit, proč v soutěži nepokračujeme.

Požádali jsme tedy před zahájením ročníku o písemné garance finančního zajištění. Ty jsme obdrželi, generálním sponzorem se měla opět stát společnost Vemex Energie a.s. a hlavním partnerem nadační fond ISF. Zahájili jsme tedy ročník a v pravidelných intervalech urgovali sepsání předmětných smluv na finanční plnění. V listopadu situace vygradovala tak, že jsme již začali avizovat, že ze soutěže odstoupíme, neboť nebyly plněny předmětné dohody. V soutěži jsme pokračovali ujištěni tím, že tak vysoko postavený člověk světového byznysu a sportu si přece nemůže dovolit uvádět nás v omyl a nedodržet to, co opakovaně slíbil. Takovou variantu jsme si ani nedovedli představit.

V závěru roku 2014 jsme znovu vyvolali jednání s p. Medveděvem, který nám oznámil, že závazky za projekt MHL převezme společnost Vemex s.r.o., která se od 1. ledna stane generálním partnerem projektu a uhradí alespoň částečně to, co bylo slíbeno, a pokusí se společně s panem Holoubkem najít kompromis, který bude znamenat dokončení soutěže v úsporném a redukovaném rozpočtu. Jednatel společnosti Vemex Energie a ředitel nadačního fondu ISF nám oznámili, že nemají prostředky na to, aby mohli plnit pokyny pana Medveděva. Proto se do celé záležitosti zapojila společnost Vemex s.r.o. a spustila se dlouhá a vyčerpávající vyjednávání mezi vedením této společnosti, námi a panem Medveděvem. Dlouho byla udržována naděje, že Vemex s.r.o. projekt podpoří a my soutěž dohrajeme. Poslední jednání proběhlo dne 19. ledna a vedení HC Energie z něj odcházelo s dobrým pocitem, že se vše nakonec zvládne a že projekt bude zachráněn.

Bohužel v pátek 23. ledna v podvečerních hodinách nám vedení společnosti Vemex s.r.o. oznámilo, že nenašlo prostředky, které by na projekt mohlo uvolnit, a že definitivně od tohoto záměru odstupuje.

Byli jsme touto zprávou doslova zmrazeni a je pro nás dodnes nepochopitelné, jak může vedení MHL v čele s p. Medveděvem takovýmto neseriózním způsobem celý projekt naprosto bezostyšně ukončit. Jen velice těžko se vedení klubu spolu s majitelem p. Karlem Holoubkem smiřuje se situací, že dva a půl roku tvrdé práce všech zúčastněných (hráčů, trenérů, realizačního týmu, zaměstnanců klubu a dalších) někdo smaže během jednoho večera. Nejvíce nás mrzí, jak se vedení MHL zachovalo především k našemu týmu, který byl lídrem soutěže a měl velkou šanci bojovat o posty nejvyšší a možná i o samotný Charlamovův pohár. Škoda, že nemohl být p. Medveděv u toho, když vedení oznamovalo hráčům, že ač pro zdar udělali naprosté maximum, tak ne jejich vinou v soutěži končí. Že se jim nemohl osobně podívat do očí a sdělit jim, co ho vedlo k tomuto rozhodnutí.

Na základě mnoha dotazů fanoušků, zda nebylo možné sehnat namísto dceřiných firem společnosti Gazprom jiné reklamní partnery, musíme konstatovat, že v žádném případě. Na zabezpečení projektu jsou potřebné tak vysoké částky, že je není možné z jiných než ruských zdrojů zajistit.

Další osud Vlčí smečky

Sportovní úsek klubu v čele s panem Píšou odvedl obrovský kus práce a podařilo se mu zajistit pro všechny hráče juniorského týmu dostatečné sportovní vytížení v závěru letošní sezony.

Tomáš Fučík – hostování Benátky nad Jizerou (1. liga)
Jiří Běhal – hostování Přerov (2. liga), nebo 1. liga (v jednání)
Martin Kečkeš – návrat na Slovensko
Jöel Röthlisberger – návrat do Švýcarska
Ondřej Šafář, Sebastián Gorčík – hostování Litomeřice (1. liga)
Denis Šimek, Tomáš Harkabus, Matěj Zadražil – hostování Jihlava (1. liga)
Radomír Vaněk – hostování Ústí nad Labem (1. liga), střídavý start Děčín (2. liga)
Štěpán Csamangó, Luděk Škop, David Fečo – hostování Sokolov (2. liga)
Martin Kohout, Jakub Vrána – hostování Kadaň (1. liga)
Jakub Frček – hostování Sokolov (liga juniorů)
Ondřej Kuchař, Martin Weinhold – Karlovy Vary (extraliga staršího dorostu)
Dávid Gríger – hostování Poprad (slovenská ELH)

Ostatní hráči zůstávají v tréninkovém procesu v Karlových Varech pod vedením trenérů Tomáše Marišky, Jiřího Žůrka a Milana Čejky. V únoru budou hostovat ve 2. lize v Klášterci nad Ohří. Na březen jim bude zajištěn zápasový program ve spolupráci s ČSLH s extraligovými juniorskými týmy.

Hráči si vyzkouší svoje schopnosti v soutěži dospělých. Především ti, které se nám podařilo dostat do 1. ligy, budou mít příležitost prokázat své kvality. Bude to pro ně výborná zkušenost. Realizační tým zůstává ve stávající podobě do konce sezony. Uvažujeme pouze o tom, že by kustod a masér David Merc zároveň vypomáhal u A-mužstva Baníku Sokolov, které čekají závěrečné boje ve 2. lize a post kustoda nemá obsazeno.

O příští sezoně

HC Energie Karlovy Vary požádá VV ČSLH o možnost navrácení našeho juniorského týmu do extraligy juniorů ČR. Protože jsme Akademií ČSLH a dlouhodobě vykazujeme vynikající výsledky v práci s mládeží, pevně doufáme, že VV ČSLH všechny naše argumenty řádně zváží a vyhoví naší žádosti.