HC Energie Karlovy Vary

AKTUALIZOVÁNO: Informace pro návštěvníky zápasů HC Energie

Na následujících řádcích přinášíme důležité informace pro všechny fanoušky, kteří se chystají na domácí utkání A-týmu HC Energie s platností od 24. září. Všechna opatření, která klub HC Energie Karlovy Vary aplikuje, vychází z nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Českého hokeje. Žádáme tímto všechny diváky o dodržování a pochopení všech níže uvedených pokynů.

Nejzásadnější změny od 24. září

- každý fanoušek sedí na "svém" místě, které má vyznačené na vstupence
- ruší se povinnost dodržovat rozestup jedné sedačky a jedné řady
- vzhledem k omezené kapacitě musí mít každý návštěvník utkání platnou permanentní vstupenek, ruší se tak možnost mít dítě do 2 let zdarma na klíně bez vstupenky

Informace o jednotlivých sektorech a místech

Hlediště KV Areny je rozděleno do šesti bloků (viz grafika), přičemž fanoušci využívají vstup do Areny náležící k jejich sektoru. I nadále platí přísný zákaz jakkoliv přecházet mezi jednotlivými sektory. S platností od 9. září, fanoušci opět již sedí na "svých" místech, tj. na místech, která jsou vyznačená na permanentní vstupence či vstupence na jednotlivé utkání.

Klikněte pro zvětšení obrázku
Schéma

Schéma

Nařízená bezpečnostních opatření

• Ve vnitřních prostorech i nadále platí povinnost nošení roušek (vyjma dětí ve věku do 2 let)
UPOZORŇUJEME, ŽE ROUŠKU JE NUTNÉ MÍT NASAZENOU PŘED VSTUPEM DO ARENY!
• U každého vstupu do areny a toalet budou umístěné nádoby s dezinfekcí. Prosíme o dodržování základní hygieny!
• Je zakázáno přecházet mezi jednotlivými sektory
• Fanshop - bude možné navštívit pouze venkovním vchodem, vchod v hale bude uzavřen

Informace pro novináře

• Akreditace – pro celostátní média platí akreditace udělované BPA
- pro místní média – platí akreditace vydané klubem
• Vstup - pouze vchodem V1
• Utkání je možné sledovat pouze z tribuny určené pro novináře v 5. patře KV Areny
• Během celého utkání platí povinnost o nošení roušek

Pravidla pro pořizování mediálních výstupů

• Individuální rozhovory jsou povoleny pouze před a po skončení utkání v pořádajícím klubem vymezené zóně, zakazuje se přístup zástupcům médií do hráčských šaten
• Je-li utkání vysíláno přímým přenosem, má zástupce vysílatele právo přednostního a individuálního rozhovoru s hráčem/trenérem, a to při dodržení zásad uvedených níže
• Hráči musejí být při individuálních rozhovorech od zástupců médií odděleni dvojitou mobilní zábranou, která zajistí jejich odstup od zástupců médií minimálně 2m
• S ohledem na rozdělení zástupců médií do menších skupin se pro danou skupinu zástupců médií omezuje počet položených otázek každému jednotlivému hráči max. na 5
• Hráči, trenéři i zástupci médií jsou v průběhu konání individuálních rozhovorů povinni nosit ochranu úst a nosu