HC Energie Karlovy Vary

ČSLH zřídil protikorupční linku

ČSLH uvedl do provozu e-mailovou adresu hotline@czehockey.cz, na kterou je možné zasílat podněty týkající se podezření z případného korupčního jednání v ledním hokeji. Adresa je určena jak pro veřejnost a rodiče hokejistů, tak pro hráče, trenéry a činovníky, kteří se s podobným, pochybnosti vzbuzujícím jednáním setkali.

Na základě obdrženého podnětu se ČSLH s jeho autorem spojí, zjistí podrobnosti a domluví se s ním na způsobu nakládání s informacemi. V rámci možností, které poskytuje platná legislativa, stanovy a řády, ČSLH následně podnět prošetří a zaujme k němu stanovisko.

„V případě, že se podezření potvrdí, jsme připraveni vyvodit z toho razantní závěry, případně podnět postoupit orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král. „Dalším krokem by měla být úprava stanov a zřízení institutu nezávislého ombudsmana, který by se podobnými podněty zabýval a byl by vybaven odpovídajícími pravomocemi k jejich prošetření.“