HC Energie Karlovy Vary

Informace pro návštěvníky KV Areny v rámci zápasů Generali Česká Cupu

Na následujících řádcích přinášíme důležité informace pro všechny fanoušky, kteří se chystají na domácí utkání Generali Česká Cupu. Všechna opatření, která klub HC Energie Karlovy Vary aplikuje, vychází z nařízení a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a Českého hokeje. Žádáme tímto všechny diváky o dodržování a pochopení všech níže uvedených pokynů. Zároveň přinášíme odpovědi na Vaše nejčastější dotazy.

Vstup na utkání pouze s permanentkou nebo VIP kartou

Na srpnové domácí zápasy Generali Česká Cupu mají povolen vstup pouze majitelé permanentních vstupenek a držitelé VIP karet, případně fanoušci, kteří si zakoupí vstupenku v případném online předprodeji.

Informace o jednotlivých sektorech a místech

Vzhledem k aktuálním opatřením však budou mít omezený výběr místa, kdy hlediště KV Areny bude na základě předepsané povinnosti, kdy diváci musí sedět ob jednu řadu a ob jednu sedačku, rozděleno do 5 sektorů A, B, C, D a E, načež se kapacita areny dle předběžných výpočtů sníží na přibližně 1.300 návštěvníků, přičemž je přísně zakázáno jakkoliv přecházet mezi jednotlivými sektory. Permanentní vstupenka na přípravné utkání tak bude plnit pouze funkci vstupenky do Areny bez místa určení. Každý sektor bude mít vlastní vstup, sociální zařízení a občerstvení.

Diváky zároveň žádáme, aby se snažili "rozprostřít" do jednotlivých sektorů. V případě zaplnění daného sektoru prosím následujte pokyny pořadatelské služby.

Každý návštěvník utkání obdrží při vstupu do Areny barevný lísteček, přičemž barva odpovídá danému sektoru A-D, ve kterém se smí pohybovat. Při opuštění haly, např. o přestávkách, se musí při následném zpětném návratu do haly prokázat daným lístečkem a znovu se vrátit do daného sektoru, kterému odpovídá barva lístečku. V daném sektoru je možné usednout na libovolné zpřístupněné místo.

Klikněte pro zvětšení obrázku
Schéma

Schéma

Nařízená bezpečnostních opatření

• Ve vnitřních prostorech platí povinnost nošení roušek (vyjma dětí ve věku do 2 let)
UPOZORŇUJEME, ŽE ROUŠKU JE NUTNÉ MÍT NASAZENOU PŘED VSTUPEM DO ARENY!
• Ve všech sektorech je možné sedět pouze ob jednu sedačku a ob jednu řadu (bez ohledu na rodinné či jiné osobní vazby
• U každého vstupu do areny a toalet budou umístěné nádoby s dezinfekcí. Prosíme o dodržování základní hygieny!
• Je zakázáno přecházet mezi jednotlivými sektory

Ostatní informace

• Nelze využít možnosti vzít na stadion s sebou dítě do 3 let zdarma (mohlo by dojít k překročení maximální povolené kapacity stadionu)
• Fanshop - bude možné navštívit pouze venkovním vchodem, vchod v hale bude uzavřen

Informace pro novináře

• Akreditace – pro celostátní média platí akreditace udělované BPA pro sezonu 2019/20
- pro místní média – platí akreditace vydané klubem pro sezonu 2019/20
• Vstup - pouze vchodem V1
• Utkání je možné sledovat pouze z tribuny určené pro novináře v 5. patře KV Areny, i zde je nutné dodržovat pravidlo o sezení ob jednu sedačku
• Během celého utkání platí povinnost o nošení roušek

Pravidla pro pořizování mediálních výstupů

• Individuální rozhovory jsou povoleny pouze před a po skončení utkání v pořádajícím klubem vymezené zóně, zakazuje se přístup zástupcům médií do hráčských šaten
• Je-li utkání vysíláno přímým přenosem, má zástupce vysílatele právo přednostního a individuálního rozhovoru s hráčem/trenérem, a to při dodržení zásad uvedených níže
• Hráči musejí být při individuálních rozhovorech od zástupců médií odděleni dvojitou mobilní zábranou, která zajistí jejich odstup od zástupců médií minimálně 2m
• S ohledem na rozdělení zástupců médií do menších skupin se pro danou skupinu zástupců médií omezuje počet položených otázek každému jednotlivému hráči max. na 5
• Hráči, trenéři i zástupci médií jsou v průběhu konání individuálních rozhovorů povinni nosit ochranu úst a nosu